Postgraduates
Home / Postgraduates / Alumni News
Alumni News

Sharing of Learning Experience from Alumni

2021-2022 Cai Jiadi

2021-2022 Chan Ka Chung

2021-2022 Li Yinqing

2021-2022 Sze Wai Yan

2020-2021 Choy Yee Lam

2020-2021 Huang Binbin

2020-2021 Zheng Jiawen

2019-2020

Shen Zhibin

2019-2020

Zhou Yeqi

2018-2019

Liu Fanglin

2018-2019

Wu Tong

2017-2018

Han Song

2017-2018

TAN Yingtong

2016-2017

Ge Hongyan

2016-2017

Kwun Kiem Feong

2014-2015

Zhuang Yuan Ellen

2014-2015

Wang Fan Candy

2013-2014

Au Kin Pong James